HomeFiliale

FDG Tulcea

Forumul Democrat al Germanilor din Tulcea

 

Istoric

 

Forumul German din Tulcea a fost înfiinţat în toamna anului 1991 cu denumirea Forumul Democrat al Germanilor din România – Filiala Tulcea. Până la acel moment exista o listă a germanilor dobrogeni şi a etnicilor germani în special din localităţile Malcoci şi Tulcea, întocmită şi păstrată de doamna Mathilda Mihiş. Din punct de vedere organizatoric, unii dintre aceştia aparţineau de Forumul German din Constanţa, iar ceilalţi de Asociaţia germanilor dobrogeni stabiliţi în Germania.

 

Citește mai departe...

AFCI Transcarpatica

Asociatia Formatiunea de Cooperare Internationala TRANSCARPATICA

Asociatia Formatiunea de Cooperare Internationala TRANSCARPATICA este entitatea economica a Forumului Democrat al Germanilor din Regiunea Extracarpatica. Mai exista inca patru astfel de asociatii respectiv fundatii, care apartin celorlalte 4 filiale regionale ale Forumului Democrat al Germanilor din România, şi anume: Fundatia Saxonia-Transilvania pentru Forumul Regional Transilvania, Asociatia Formatiunea Banateana de Cooperare Internationala Banatia pentru Forumul Regional Banat, Asociatia pentru Cooperare Internationala Bucovina pentru Forumul Regional Bucovina şi Fundatia Satmareana şi Transilvania de Nord de Cooperare Internationala pentru Forumul Regional Transilvania de Nord.

Citește mai departe...

FDG Targoviste

Forumul Democrat al Germanilor din Târgovişte

 

Forumul German din Târgovişte a luat fiinţă în data de 09.10.1994 având ca sediu provizoriu adresa Str. Câmpulung bl. 37, sc. b, ap. 24.

 

Citește mai departe...

FDG Piatra Neamţ

FDG Piatra Neamţ s-a înfiinţat în aprilie 1994, dar existenţa organizaţiei a fost scurtă, doar cu întâlniri sporadice cu membrii noştri în diferite locaţii din oraş. La înfiinţare, participanţii au ales ca preşedinte al organizaţiei pe dl. Mihai Neamţu şi secretar pe dl. profesor Francisc Gille. La început, speranţele şi dorinţele tuturor au fost mari, dar în scurt timp ele s-au năruit din motive pe care aveam să le aflăm mai târziu, ambiţii mai mult personale.

Citește mai departe...

FDG Ramnicu Valcea

Forumul Democrat al Germanilor din Râmnicu Vâlcea

 

FDG Vâlcea a luat fiinţă pe 5.03.1994 ca urmare a discuţiilor purtate cu domnul Paul Philippi, având ca membri fondatori pe Edith Deaconu, Peter Turel, Ştefan Frahler, Emanoil Panţel, Octavian Laschon şi Alexandra Herzbruckner.

 

Citește mai departe...

FDG Oneşti

 Istoric

Înfiinţarea Forumului local Oneşti ca filială a Forumului judeţean Bacău a avut loc în luna martie a anului 1994, prin iniţiativa şi susţinerea de către domnul Friedrich Peck, preşedintele Forumului din Bacău.Ca membrii fondatori au fost 18 noi membri ai Forumului Democrat German, completaţi cu încă 10 membri mai vechi înscrişi la Forumul din Bacău, dar cu domiciliul în Oneşti.

Dintre primii membri aleşi în conducerea Forumului din Oneşti mai sunt activi şi astăzi doamna Ilse Darie şi domnul Günter Buchholzer. Cu regret ne-au părăsit, prin deces, Gerhard Keller, Zoltan Gallotsik şi Albert Weber.

Citește mai departe...

FDG Ploiesti

Forumul Democrat al Germanilor din Ploieşti

 

Istoric

Forumul Democrat al Germanilor din Ploieşti s-a înfiinţat la scurt timp după Revoluţie, şi anume în aprilie 1990. A fost necesară înfiinţarea acestei organizaţii a etniei germane, întrucât pe vremea comunismului nu a existat nici o organizaţie pe baze etnice. A început o colaborare între membrii Forumului, au avut loc acţiuni de întrajutorare, întâlniri de suflet cu prilejul diferitelor sărbători, acţiuni culturale şi înfiinţarea unei grădiniţe în limba germană.

 

Printre membrii fondatori ai FDG Ploieşti se numără: Sebastian Schnell, Hildegard Bratu, Lidia Trică, Steliana Gober, Artur Schuller, Ludwig Farcaş, Paul Rigard, Hans Hermann, Maria Hutner, Ioan Donca, Hermine Conachi, Enrich Welther, Tamara Esse, Monica Burac, Hannelore Eibenschitz.

 

Au fost înscrise în Forum, ca membri simpatizanţi, şi persoane de alte naţionalităţi, care au dovedit ataşament faţă de etnia germană.

 

Localizare

Sediul FDG Ploieşti a fost de la înfiinţare până în 2006 în str. Ştefan cel Mare nr. 2, într-o clădire naţionalizată. Era compus din două camere şi un grup sanitar, fiind în administrarea Primăriei Ploieşti, unde Forumul plătea chirie. Întrucât proprietarul clădirii a solicitat restituirea acesteia, Primăria nu s-a mai implicat în reparaţia clădirii, aşa că s-a ajuns ca acele încăperi să se deterioreze (deoarece erau la etajul III, ultimul etaj al clădirii, tavanul s-a deteriorat).

 

Demersurile conducerii Forumului către organele de răspundere ale Municipiului Ploieşti, respectiv Primăria, au rămas fără răspuns şi fără rezolvare. În primăvara anului 2006, proprietarul clădirii a impus evacuarea Forumului, fiind nevoiţi a apela la Biserica Evanghelică Ploieşti să ne primească cu lucrurile Forumului, temporar. Aici, Forumul a funcţionat vreme de 1 an, biroul fiind într-o nişă a bisericii, neîncălzită şi fără lumină naturală. Pe motiv ca biserica va fi renovată, am fost somaţi să părăsim şi acest loc, dar neavând unde să plecăm, ni s-a permis să depozităm mobilierul şi arhiva Forumului într-o încăpere anexă a bisericii, unde se află şi astăzi.

 

Deci, de patru ani, Forumul German din Ploieşti nu are unde să îşi desfăşoare activitatea, aşa cum făcea în perioada în care avea sediu.

 

Pentru obţinerea personalităţii juridice a Forumului în anul 2008, actuala preşedintă a Forumului, d-na Nadia Niculescu, a pus la dispoziţie apartamentul propriu situat în Ploieşti, str. Găgeni nr. 111A, bl. G1, ap. 40, unde însă nu se poate desfăşura o activitate caracteristică unei organizaţii.

 

Conducere

Conducerea actuală a Forumului Democrat al Germanilor din Ploieşti se compune din:

 

 • Nadia Niculescu - preşedinte

   

 • Lidia Trică - vicepreşedinte

   

 • Dora Dumitru - membru

   

 • Luminiţa Ploscar - membru

   

 • Mariana Tudor – secretar.

   

Numărul de membri

Forumul Democrat al Germanilor din Ploieşti are 150 de membri, din care 50 de simpatizanţi.

 

Activități

Atât timp cât am avut sediu, activitatea Forumului a fost intensă. Programul era de două ori pe săptămână, membrii noştri veneau cu plăcere la Forum, unde se vorbea în limba germană. S-au organizat cursuri de limba germană pentru începători şi avansaţi. D-na Nadia Niculescu preda gratuit, iar sumele modice pe care le plăteau cursanţii intrau în contul Forumului, constituind împreună cu cotizaţiile membrilor baza financiară a Forumului. Se organizau acţiuni culturale cu ocazia “Zilei Deportatului” în colaborare cu Muzeul “Paul Constantinescu”, se sărbătoreau Crăciunul şi Paştele şi chiar şi zilele de naştere ale membrilor.

 

Am participat şi la toate acţiunile la care am fost solicitaţi de Forumul Regional (Regiunea Extracarpatică), cu care avem o foarte bună colaborare.

 

Proiecte

Ca proiect unicat au fost cursurile de limba germană, care au fost întrerupte, deşi avem solicitări şi în prezent, însă nu avem unde să le mai organizăm.

 

Din păcate, nu putem să facem proiecte pentru viitor fără un sediu care să ne permită desfăşurarea activităţii în grup.

 

Diverse

Datorită sponsorilor noştri, Wilhelm Molitor şi prof. Dan Grigoriu, am putut organiza în alte locaţii, contra cost, Ziua Deportatului, sărbătorirea Paştelui şi a Crăciunului.

 

Comunicarea cu membrii Forumului a fost redusă, dar în limita posibilităţilor ne-am achitat de sarcinile trasate, având şi sprijin din partea conducerii Forumului Regional.

Citește mai departe...

FDG Moineşti

Forumul German din Moineşti s-a înfiinţat la data de 16.01.1993. La şedinţa de constituire au participat, din partea FDG Bacău, dl. Friedrich Martin Peck, preşedintele de atunci, şi dl. Vladimir Semakovski, contabil.

S-a ales un Consiliu Director format din:

 •     Carol Britz – preşedinte
 •     Gerda Johanna Şerbu – vicepreşedinte şi secretar
 •     Elena Hautelmann – contabil
 •     Ovidiu Venter – cenzor.


La şedinţa de constituire s-au înscris în Forum 31 de membri. Între timp, însă, numărul lor a scăzut din cauza plecărilor din localitate, mutărilor definitive în Germania şi deceselor.

Citește mai departe...

FDG Pitesti

Forumul Democrat al Germanilor din Piteşti

 

Istoric

 

Forumul German din Piteşti a fost înfiinţat în 1995 la iniţiativa domnului Petre Ionescu, care împreună cu domnii Rynthie, Dewald şi Ebenhöh s-au ocupat de identificarea altor etnici germani din oraşul nostru, apoi din zona Argeş, consultând cartea de telefon şi arhivele bisericilor romano-catolică şi evanghelică.

Citește mai departe...

FDG Iasi

Istoric:

Încă de timpuriu (sec. XIV), în Moldova s-au stabilit comunităţi germane prin emigrări din Transilvania şi din oraşele poloneze. Prin mutarea capitalei la Iaşi, oraşul a constituit un punct de atracţie pentru felurite etnii (evrei, armeni, greci şi alţii), în timp formându-se şi aici o comunitate germană destul de însemnată, dacă avem în vedere că şi-au construit o biserică, ce-i drept din lemn, fapt remarcat şi de marele istoric Nicolae Iorga.

Înfiinţarea, în 1782, a consulatelor prusian şi austriac marchează un moment important în evoluţia comunităţii, care la începutul sec. XIX îşi edifică un nou lăcaş de cult, sfinţit în 1813, creând astfel posibilitatea înfiinţării pe lângă acesta a unei şcoli primare, care a existat, cu mici întreruperi, până în 1940.

Citește mai departe...