HomeFilialeFDG Oneşti

 Istoric

Înfiinţarea Forumului local Oneşti ca filială a Forumului judeţean Bacău a avut loc în luna martie a anului 1994, prin iniţiativa şi susţinerea de către domnul Friedrich Peck, preşedintele Forumului din Bacău.Ca membrii fondatori au fost 18 noi membri ai Forumului Democrat German, completaţi cu încă 10 membri mai vechi înscrişi la Forumul din Bacău, dar cu domiciliul în Oneşti.

Dintre primii membri aleşi în conducerea Forumului din Oneşti mai sunt activi şi astăzi doamna Ilse Darie şi domnul Günter Buchholzer. Cu regret ne-au părăsit, prin deces, Gerhard Keller, Zoltan Gallotsik şi Albert Weber.

 

Sediul Forumului local Oneşti

În primul an după constituire, întrunirile noastre se desfăşurau într-o sală de clasă a şcolii generale nr. 10 din localitate, iar în perioada 1995-1997, într-o sală de clasă din cadrul liceului sportiv “Nadia Comăneci”.

Începând cu anul 1997 am avut un sediu stabil, cu contract de închiriere de la primăria Oneşti. Spaţiul a fost transformat şi amenajat dintr-o cameră spălător-duşuri, cu sprijinul financiar şi tehnic a două întreprinderi din Oneşti. Dotările interioare cu mese, scaune, cuiere, mochetă, draperii, au fost achiziţionate cu ajutor financiar obţinut din
partea GWZ – Germania.

În anul 2009 am fost nevoiţi să ne mutăm cu sediul într-o altă locaţie, mult mai mică, repartizată de către primărie tot prin contract de închiriere.

Conducerea Forumului local Oneşti

În prezent, din conducerea filialei Oneşti a Forumului fac parte:

  •     Günter Buchholzer - preşedinte
  •     Ilse Darie - locţiitor al preşedintelui
  •     Roland Gotschik - membru
  •     Renate Popa-Buchholzer - membru
  •     Iacob Paladiu - membru


Numărul de membri

În primii ani de la înfiinţare, numărul de membri ai Forumului local Oneşti a crescut de la cei 18 membri fondatori la peste 40. Însă după 1998, numărul membrilor a scăzut continuu, fie prin părăsirea oraşului, fie din cauza interesului scăzut faţă de calitatea de membru al Forumului Democrat German. La aceste cauze se adaugă şi pierderea membrilor în etate, prin deces.

La începutul anului 2010 avem încă 25 de membri, dintre care 16 etnici germani şi 9 membri susţinători (simpatizanţi) de naţionalitate română. De menţionat că 3 membri locuiesc în localităţi limitrofe Oneştiului.

Activităţi

Dorinţa principală a membrilor noştri, în majoritate de vârstă avansată, constă în întrunirea la sediul Forumului, unde au şi posibilitatea utilizării limbii germane ca limbă maternă.La aceste întruniri purtăm discuţii despre preocupările zilnice ale
membrilor noştri şi informăm despre evenimente importante din activitatea Forumului German la nivel de ţară.

Pentru aceste întruniri se pregătesc prezentări cu tematici din diverse domenii, precum istoria germanilor, cultura germană, personalităţi marcante (Honterus, Brukenthal) ş.a.Foarte apreciate sunt audiţiile muzicale de pe CD-uri şi DVD-uri.De asemenea, urmărim la televizor prezentări din călatorii spectaculoase în diferite zone din lume, înregistrate pe DVD-uri.

Importanţă mare are pentru membrii noştri petrecerea festivă comună a sărbătorilor creştine şi a altor evenimente.

Realizări

Procurarea manualelor “Sprachkurs Deutsch” vol. 1-3 pentru cursurile de limba germană desfăşurate în cadrul Forumului. Finanţarea manualelor a fost acordată prin ambasada Germaniei.

Desfăşurarea cursului de limba germană pentru membrii Forumului şi nemembri cu dorinţă de învăţare a limbii germane, lectorii cursului fiind doamna profesoară Ilse Darie şi domnul inginer Günter Buchholzer.

De mare semnificaţie a fost primirea, din Germania, a mai multor reviste germane, acţiune susţinută de organizaţia “Bund der Vertriebenen”. Aceste reviste sunt la dispoziţia membrilor la sediul nostru, ca şi unele cărţi în limba germană obţinute din donaţii, precum şi abonamentul ziarului ADZ.

Cu încercarea noastră de înfiinţare a unui stand cu cărţi germane din proprietate personală nu am avut succesul aşteptat. Reportaje periodice întocmite de Roland Gotschik pentru presa locală, referitoare la existenţa şi întrunirile Forumului nostru.

Participarea unor tineri membri ai Forumului oneştean la un curs de perfecţionare pentru limba germană în Augsburg - Germania, acţiune organizată de către domnul Friedrich Peck din Bacău şi finanţată prin Asociaţia germanilor bucovineni (cu sediul în Germania). Au participat în 1993 Beatrice Weber, iar în 1994, Renate Buchholzer şi Ciprian Martin. Cu această ocazie, Ciprian Martin şi-a perfectat o perioadă de studiu în Austria.

Intervenţia directă a conducerii Forumului nostru la conducerea liceului “Nadia Comăneci” şi la domnul Kleininger de la Ministerul Învăţământului pentru introducerea limbii germane ca limbă străină în programa de învăţământ din această unitate şcolară. Intervenţia noastră a avut success doar pentru câţiva ani, din cauza poziţiei negative din partea părinţilor unor elevi din liceu.

Pregătirea unei grupe de elevi de către doamna profesoară Ilse Darie, cu învăţarea de cântece şi poezii în limba germană, pentru sărbătorirea Crăciunului în cadrul Forumului local.

Iniţierea unei relaţii bune între Forumul oneştean şi fundaţia germano-română “Thüringen-Trotuş” din Oneşti, cu susţinere din Eisenach/Thüringen, Germania. Vizita unei numeroase delegaţii din Eisenach la sediul Forumului
pentru un schimb interesant de idei.

În urma acţiunii participative a Forumului nostru a avut loc o vizită a corului bisericesc din Eisenach, cu o reprezentare la Biblioteca orăşenească Oneşti.

Vizita la sediul Forumului, în anul 2004, a unei echipe a televiziunii naţionale TVR pentru discuţii privitoare la activitatea Forumului local Oneşti.

Tot în anul 2004, un scurt interviu acordat de către preşedintele Forumului oneştean unui reporter de la “Jurnalul Naţional”.

Participarea preşedintelui la întrunirile organizaţiei regionale Forumul Democrat al Germanilor din Regiunea Extracarpatică.


Susţinerea de către fundaţia “Transcarpatica”, prin recomandări din partea Forumului nostru, a unui număr de 4 cereri de asistenţă economică ale unor întreprinzători privaţi, membri ai Forumului.

Distribuirea anuală a ajutorului financiar acordat prin Ambasada Germaniei din Bucureşti către membrii nevoiaşi ai Forumului oneştean, inclusiv către fosta deportată în URSS, doamna Luisa Ciortan care, cu regret, ne-a părăsit în anul 2008 la vârsta de 85 ani.

Proiecte şi diverse

Cea mai importantă problemă a Forumului local Oneşti constă în asigurarea existenţei pentru viitorul apropiat. Într-o localitate fără grup etnic german de baştină cu tradiţie şi obiceiuri, unde etnicii gemani au fost atraşi din alte zone ale ţării datorită situaţiei economice favorabile la acea dată, numărul lor scăzând puternic după căderea economică, soarta

Forumului german a rămas în mâna celor puţini rămaşi, cu vârste înaintate, fără perspective de înnoire cu tineri. În aceste condiţii este greu de imaginat un viitor pentru Forumul German în Oneşti.
Pe de altă parte, înfiinţarea şi existenţa Forumului local din Oneşti poate fi apreciată ca o realizare.

În acest sens nu putem planifica proiecte de viitor, din cauza lipsei unei baze de personal necesară, în special cu tineret întreprinzător. Dorim să asigurăm membrilor noştri şi în continuare întruniri plăcute, să ajutăm cu posibilităţile existente şi să acordăm susţinere pentru solicitanţii din zonă la promovarea unor mici afaceri.