HomeFilialeFDG Moineşti

FDG Moineşti

Forumul German din Moineşti s-a înfiinţat la data de 16.01.1993. La şedinţa de constituire au participat, din partea FDG Bacău, dl. Friedrich Martin Peck, preşedintele de atunci, şi dl. Vladimir Semakovski, contabil.

S-a ales un Consiliu Director format din:

  •     Carol Britz – preşedinte
  •     Gerda Johanna Şerbu – vicepreşedinte şi secretar
  •     Elena Hautelmann – contabil
  •     Ovidiu Venter – cenzor.


La şedinţa de constituire s-au înscris în Forum 31 de membri. Între timp, însă, numărul lor a scăzut din cauza plecărilor din localitate, mutărilor definitive în Germania şi deceselor.


Întrucât nu dispuneau de un sediu propriu, membrii Forumului se întâlneau în fiecare a doua sâmbătă din lună la Şcoala Generală nr. 1 din localitate.

S-a reuşit organizarea unui curs de germană pentru membrii Forumului, ţinut de d-na profesoară Adele Schiller Sălvăstru.

FDG Moineşti participă la acţiunile culturale comune ale Forumurilor Germane din judeţul Bacău, respectiv FDG Bacău, FDG Oneşti şi FDG Buhuşi.

Ca activităţi deosebite putem aminti acţiunile comune cu Fundaţia ''Leonhardt'' din Bacău. De exemplu, în pădurea de pini din Moineşti s-a organizat o tabără de pictură pentru copii, la care au participat şi copii ai membrilor Forumului, dar şi copii de la Şcoala ''Ştefan Luchian'' din Moineşti.

La o altă acţiune au participat copii care se preocupau de protejarea mediului, şi care aveau grijă de pădurea de pini şi de alte peisaje periclitate. Cu această ocazie, preşedintele Forumului a ţinut o prelegere despre folosirea raţională a diferitelor tipuri de lemn în industria de prelucrare a lemnului, iar apoi elevii au şi vizitat o astfel de fabrică (SC Romcapes SA).

Cu ocazia unei tabere cu tematică complexă, domnul Roth a relatat despre al doilea război mondial din perspectiva soldatului, iar domnul Britz a ţinut o prelegere despre întemeierea statului german.

O altă acţiune s-a desfăşurat împreună cu Asociaţia Culturală ''Tristan Tzara'' şi cu Biserica Ortodoxă din Moineşti, pentru a onora printr-o placă comemorativă memoria soldaţilor germani căzuţi în război. Această placă memorială a fost fixată pe un postament în cimitirul din Moineşti.

Forumul Moineşti a mai avut şi alte colaborări cu Asociaţia Culturală ''Tristan Tzara'', condusă de prof. Vasile Robciug. De exemplu la apariţia unui CD despre Johann Wolfgang Goethe sau la articolele în limba germană despre mişcarea culturală DADA, ţinând cont de faptul că unul dintre fondatorii acestei mişcări (Tristan Tzara) era originar din Moineşti.