HomeFilialeFDG Iasi

Istoric:

Încă de timpuriu (sec. XIV), în Moldova s-au stabilit comunităţi germane prin emigrări din Transilvania şi din oraşele poloneze. Prin mutarea capitalei la Iaşi, oraşul a constituit un punct de atracţie pentru felurite etnii (evrei, armeni, greci şi alţii), în timp formându-se şi aici o comunitate germană destul de însemnată, dacă avem în vedere că şi-au construit o biserică, ce-i drept din lemn, fapt remarcat şi de marele istoric Nicolae Iorga.

Înfiinţarea, în 1782, a consulatelor prusian şi austriac marchează un moment important în evoluţia comunităţii, care la începutul sec. XIX îşi edifică un nou lăcaş de cult, sfinţit în 1813, creând astfel posibilitatea înfiinţării pe lângă acesta a unei şcoli primare, care a existat, cu mici întreruperi, până în 1940.


Conjunctura istorică din anii 1940 a provocat părăsirea oraşului de către etnicii germani, care au plecat fie în Germania (ca cei din Bucovina şi sudul Basarabiei), fie în Transilvania.

În perioada regimului dictatorial de după 1948 nu a mai fost posibilă reactivarea unei comunităţi etnice, chiar şi într-un număr mai redus.

Noile împrejurări de după decembrie 1989 au permis înfiinţarea, în mai 1990, a FORUMULUI DEMOCRATIC GERMAN din Iaşi. Printre membrii fondatori se numără Astrid Agache, Metta Amarandei, Alice Simion, Valeriu Colman şi Michael Buriş.

Localizare: În primii ani, Forumul n-a avut un sediu propriu, astfel activităţile au avut loc în special la Universitatea “AL. I. Cuza” din Iaşi şi la diferite şcoli din oraş. În 1994 s-a obţinut actualul sediu din strada 14 Decembrie 1989 nr. 2b, care este format din două încăperi: un birou cu bibliotecă şi o sală mai mare pentru activităţi. Sediul închiriat de la Primărie se află într-o clădire veche cu două etaje din centrul Iaşului, unde mai funcţionează şi alte organizaţii şi instituţii.

Conducerea:

Conducerea actuală este formată din dr. Astrid Agache, preşedinte, şi dr. Brigitte Scutaru, Alice Simion, Metta Amarandei şi Constantin Got – membri în Consiliul Director al FDGI.

Numărul de membri:

215 de membri de drept şi 20 de membri simpatizanţi.

Activităţi:

Dintre activităţile anuale se remarcă circa şase manifestări culturale mai mari (cu ocazia diferitelor sărbători, cum ar fi:

Carnavalul, Paştele, Adventul, Crăciunul) susţinute cu fonduri guvernamentale şi întâlnirile regulate cu membrii Forumului (audiţii muzicale, conferinţe pe diverse teme, seri de filme etc), organzate din fonduri proprii.

Realizări:

Dintre cele mai reuşite manifestări amintim “Întâlnirile anuale de Advent”, care au devenit deja o tradiţie şi care atrag mereu numeroşi participanti; “Războiul nu s-a terminat într-o zi” (unde membrii Forumului prezintă istoria trăită de ei), “100 de ani de Germanistică la Iaşi” (în colaborare cu Catedra de Germanistică a Universităţii “Al. I. Cuza” din Iaşi), “Întâlniri cu scriitori” (Eginald Schlattner, Michael Astner, Mariana Codruţ ş.a.) şi “Întoarcere în trecut” (relatare făcută de către trei membri ai Forumului, care în toamna anului trecut şi-au vizitat împreună locurile natale). Foarte reuşite au fost, de fiecare dată, întâlnirile cu turiştii străini, care se interesau de istoria oraşului
nostru şi a comunităţii germane.

Totodată, mai trebuie să menţionăm şi buna colaborare cu diferitele instituţii şi organzaţii, cum ar fi:

  • Universitatea “Al. I. Cuza” din Iaşi, Colegiul Naţional de Artă “Octav Băncilă” din Iaşi,
  • comunitatea lutherană,
  • comunitatea greacă din Iaşi,
  • Cultul Eroilor, Palatul Culturii, FDG Piatra Neamţ ş.a.


Proiecte:

În viitor dorim să continuăm cu acele proiecte în care martorii vremurilor trecute pot să ia cuvântul. În acest sens, sub genericul “Călătorie în trecut” membrii Forumului vor mărturisi despre perioada copilăriei şi tinereţii lor. Totodată, intenţionăm să înfiinţăm un club al copiilor, care să ofere celor mici posibilitatea să se joace (sub îndrumarea unui cadru pregătit) în mod creativ şi să folosească, pe cât posibil, limba germană.