HomeFilialeAFCI Transcarpatica

Asociatia Formatiunea de Cooperare Internationala TRANSCARPATICA

Asociatia Formatiunea de Cooperare Internationala TRANSCARPATICA este entitatea economica a Forumului Democrat al Germanilor din Regiunea Extracarpatica. Mai exista inca patru astfel de asociatii respectiv fundatii, care apartin celorlalte 4 filiale regionale ale Forumului Democrat al Germanilor din România, şi anume: Fundatia Saxonia-Transilvania pentru Forumul Regional Transilvania, Asociatia Formatiunea Banateana de Cooperare Internationala Banatia pentru Forumul Regional Banat, Asociatia pentru Cooperare Internationala Bucovina pentru Forumul Regional Bucovina şi Fundatia Satmareana şi Transilvania de Nord de Cooperare Internationala pentru Forumul Regional Transilvania de Nord.

 

 

Istoric

 

Asociatia a fost infiintata in anul 1995 ca filiala a Asociatiei Formatiunea Banateana de Cooperare Internationala Banatia. In anul 2000 şi-a obtinut personalitatea juridica sub denumirea Asociatia Formatiunea de Cooperare Internationala Transcarpatica.

 

Din 2008, Asociatia Transcarpatica este inscrisa la Banca Nationala a României ca institutie financiara nebancara cu numarul de inregistrare RE-PJR-41-044665.

 

Transcarpatica este o asociatie nepolitica şi nelucrativa, constituita prin asocierea a 21 de persoane fizice membre ale Forumului Democrat al Germanilor din Regiunea Extracarpatica şi va putea fi extinsa la cel mult 40 de membri.

 

Membrii fondatori sunt: Rita Herta Barbu, Dr. Ursula Lucia Bologa, Lucia Brighita Maria Dragan, Dr. Klaus Fabritius, Paul Gagheş, Maria Giurea, Eleonora Otilia Iliescu, Franz Kuhl, Ştefan Lieb, Leopold Minkiewicz, Viorica Minkiewicz, Ion Morar, Alma Margareta Popescu, Dr. Hans Helmut Rehner, Eugen Sadofski, Nicoleta Adriana Socec, Erica Elfriede Stoian, Elfrida Magdalena Voicu, Richard Wagner, Rohtraut Maria Wittstock, Petre Würz.

 

Localizare

 

Asociatia Formatiunea de Cooperare Internationala Transcarpatica işi are sediul intr-un apartament de 4 camere din Bucureşti, B-dul Iancu de Hunedoara nr. 4, bl. H5, sc. 1, et. 2, ap. 6, sector 1. Sediul a fost achizitionat printr-o finantare din partea Ministerului de Interne al Republicii Federale Germania.

 

Asociatia imparte sediul cu Forumul Democrat al Germanilor din Regiunea Extracarpatica.

 

Conducere

 

De la infiintare şi pâna la inscrierea la Banca Nationala a României ca institutie financiara nebancara, Asociatia Transcarpatica a avut un Consiliu de Supraveghere şi un Consiliu de Administratie.

 

Primul Consiliu de Supraveghereavea urmatoarea componenta:

 

 • Dr. Hans Helmut Rehner - preşedinte

   

 • Dr. Ursula Lucia Bologa - vicepreşedinte

   

 • Rohtraut Maria Wittstock - membru

   

 • Dr. Klaus Fabritius - membru

   

 • Richard Wagner - membru.

   

In urma decesului domnului Dr. Hans Helmut Rehner in anul 2001, a fost ales preşedinte al Consiliului de Supraveghere domnul Hans Herbert Hoffmann.

 

In urma decesului domnului Hans Herbert Hoffmann şi a retragerii doamnei Dr. Ursula Lucia Bologa in anul 2002, a fost ales un nou Consiliu de Supraveghere cu urmatoarea componenta:

 

 • Dr. Klaus Fabritius - preşedinte

   

 • Richard Wagner - vicepreşedinte

   

 • Rohtraut Maria Wittstock - membru

   

 • Dr. Adelheit Danet - membru

   

 • Christa Richter - membru.

   

Primul Consiliu de Administratie avea urmatoarea componenta:

 

 • Leopold Minkiewicz - preşedinte şi director executiv

   

 • Ion Morar - contabil

   

 • Ştefan Lieb - membru.

   

Consiliul de Administratie şi-a modificat componenta in anul 2002, când doamna Maria Oprica l-a inlocuit pe domnul Ion Morar, şi in anul 2006, când in urma decesului domnului Leopold Minkiewicz a fost ales un nou Consiliu de Administratie cu urmatoarea componenta:

 

 • Carmen Luminita Cobliş - preşedinte şi director executiv

   

 • Maria Oprica - contabil

   

 • Walter Francisc Rastätter - membru.

   

 

 

Odata cu inregistrarea Asociatiei Transcarpatica la Banca Nationala a României ca institutie financiara nebancara s-a efectuat şi o modificare şi o completare a statutului acesteia in sensul desfiintarii Consiliului de Supraveghere şi a Consiliului de Administratie şi alegerii unui Consiliu Director al asociatiei.

 

Membrii Consiliului Director ales in 2008 sunt:

 

 • Dr. Klaus Fabritius - preşedinte

   

 • Richard Wagner - vicepreşedinte

   

 • Rohtraut Maria Wittstock - membru

   

 • Dr. Adelheit Danet - membru

   

 • Walter Francisc Rastätter - membru.

   

Tot atunci, doamna Carmen Luminita Cobliş a fost numita director al asociatiei.

 

Contabilul Asociatiei Transcarpatica este in continuare doamna Maria Oprica.

 

Numarul de membri

 

Celor 21 de membri fondatori li s-au adaugat:

 

 • in 2001: Hans Herbert Hoffmann, Sigrid Muşat

   

 • in 2002: Christa Richter, Maria Oprica, Adelheit Danet

   

 • in 2006: Carmen Luminita Cobliş, Walter Francisc Rastätter.

   

Ca urmare a decesului domnilor Dr. Hans Helmut Rehner, Hans Herbert Hoffmann şi Leopold Minkiewicz, asociatia are in prezent 25 de membri.

 

Activitati

 

Obiectul principal de activitate al Asociatiei Formatiunea de Cooperare Internationala Transcarpatica il constituie acordarea de credite din fonduri publice sau puse la dispozitie in baza unor acorduri interguvernamentale, conform O.G. nr. 28/2006 aprobata prin Legea nr. 266/2006.

 

Cu alte cuvinte, in baza Tratatului de Cooperare şi Parteneriat dintre România şi Republica Federala Germania din 1992, precum şi a proceselor verbale anuale ale Comisiei Guvernamentale româno-germane pentru probleme ale etnicilor germani din România, Asociatia Transcarpatica acorda credite sectorului privat pentru infiintarea sau consolidarea microintreprinderilor, a intreprinderilor mici şi mijlocii, a asociatiilor agricole persoane juridice, fermierilor şi meşteşugarilor inregistrati, cabinetelor medicale şi stomatologice autorizate, micropoliclinicilor persoane juridice, şi altor intreprinzatori privati din domenii similare, precum şi Forumului Democrat al Germanilor din Regiunea Extracarpatica şi filialelor sale.

 

De asemenea, Asociatia Transcarpatica desfaşoara şi urmatoarele activitati auxiliare necesare derularii activitatii principale:

 

 • consultanta pentru realizarea unui proiect pentru care se solicita credit;

   

 • consultanta la finantari pentru achizitionarea de piese de schimb şi repararea autovehiculelor Forumului German din Regiunea Extracarpatica şi ale filialelor sale, precum şi pentru investitii şi alte lucrari la sediile acestora;

   

 • creditarea unor proiecte culturale şi sociale ale Forumului German din Regiunea Extracarpatica şi ale filialelor sale, in limita fondurilor disponibile in acest scop.

   

Realizari

 

De la infiintarea asociatiei au fost realizate in Regiunea Extracarpatica 150 de proiecte economice, in valoare totala de 1.544.379 Euro, şi au fost create sute de noi locuri de munca. In prezent sunt in derulare 54 de proiecte, celelalte fiind achitate.

 

Printre proiectele economice ale minoritatii germane şi ale conationalilor acesteia, finantate in Regiunea Extracarpatica, se numara intreprinderi de prelucrare a lemnului şi a metalelor, brutarii şi patiserii, laboratoare de tehnica dentara şi laboratoare farmaceutice, saloane de coafura, tipografii, cabinete medicale şi cabinete stomatologice, intreprinderi agricole, podgorii şi livezi, ferme zootehnice, pensiuni turistice şi restaurante fast-food, producatori de filtre industriale, curatatorii chimice, producatori de mobila, firme de constructii şi instalatii, service-uri auto, o firma de service pentru motostivuitoare cu furca, o minifabrica de ciocolata, o firma de peisagistica, ateliere pentru inramarea tablourilor.

 

Aceste firme se gasesc pe intreg teritoriul Regiunii Extracarpatice: la Iaşi, Paşcani, Piatra-Neamt, Bacau, Oneşti, Galati, Vrancea, Constanta, Tulcea, Hârşova, Tandarei, Râmnicu Vâlcea, Horezu, Dragaşani, Draganeşti-Olt, Craiova, Târgu Jiu, Ploieşti, Piteşti, Târgovişte şi bineinteles Bucureşti.

 

 

 

Proiecte

 

Anul

 

Total contracte

 

Productie

 

Agricultura

 

Servicii

 

Suma totala (DM/EUR)

 

1995

 

3

 

2

 

-

 

1

 

24.621 DM

 

1996

 

3

 

3

 

-

 

-

 

57.548 DM

 

1997

 

3

 

3

 

-

 

-

 

42.020 DM

 

1998

 

8

 

2

 

2

 

4

 

258.209 DM

 

1999

 

10

 

5

 

1

 

4

 

110.404 DM

 

2000

 

8

 

3

 

2

 

3

 

144.271 DM

 

2001

 

17

 

6

 

1

 

10

 

228.906 DM

 

2002

 

13

 

6

 

3

 

4

 

94.559 EUR

 

2003

 

12

 

6

 

-

 

6

 

120.691 EUR

 

2004

 

15

 

6

 

2

 

7

 

132.171 EUR

 

2005

 

11

 

6

 

-

 

5

 

117.453 EUR

 

2006

 

12

 

4

 

-

 

8

 

140.486 EUR

 

2007

 

10

 

7

 

1

 

2

 

139.013 EUR

 

2008

 

11

 

4

 

-

 

7

 

138.254 EUR

 

2009

 

11

 

1

 

3

 

7

 

162.900 EUR

 

2010*

 

3

 

1

 

-

 

2

 

56.083 EUR

 

 

 

* pâna in aprilie