HomeFilialeFDG Craiova

Istoric

Forumul Democrat German din Craiova a fost înfiinţat în anul 1990 de către dr. Josif Görner din iniţiativa mai multor etnici germani din Craiova, sub patronajul Bisericii Romano-Catolice, al preoţilor de la această biserică, în special preotul Ionel Ratan.

Înfiinţarea oficială a Forumului a avut loc la 12.02.1993, când a fost obţinută personalitatea juridică în urma înscrierii oficiale a Statutului Forumului la Judecătorie.

Între anii 1992- 2000, preşedinte al Forumului a fost dl. Johann Oberding.Din anul 2000 şi până în prezent, preşedintele Forumului este d-na Adelheit Dăneţ.


Localizare:

La data înfiinţării, sediul organizaţiei din Craiova a fost într-o clădire a Bisericii Romano-Catolice din str. Unirii nr. 2.

În anul 1992, în timp ce preşedinte al Forumului era dl. Johann Oberding, a început construcţia unei clădiri noi în curtea Bisericii Romano-Catolice din Craiova, în str. Mihai Viteazu nr. 10, în scopul înfiinţării în această clădire a unei grădiniţe cu grupe de predare în limba germană şi italiană, cât şi pentru sediul Forumului German şi a Comunităţii Italiene.

Clădirea a fost construită cu sprijinul material al Asociaţiilor Caritas Graz-Seckau şi Caritas Feldkirch din Austria, al Asociaţiei Caritas Freiburg i. Br. din Germania, al Ambasadei Germaniei din Bucureşti, al Asociaţiei Caritas Pordenone din Italia, al Asociaţiei Schulschwestern Feldbach şi Handwerkerschule Graz din Austria. În acţiunile de sponsorizare s-a implicat familia Neubauer din Graz, care a fost o punte de legătură între Craiova şi Graz.

Trebuie să menţionăm că preşedintele Oberding a depus un efort lăudabil pentru a construi această clădire, atât pentru a obţine sponsorizări, cât şi pentru a supraveghea lucrările de construcţie.

În prezent, sediul Forumului German din Craiova se află într-o încăpere din această clădire, pentru care plăteşte chirie începând din anul 2006.

În plus, are acces la o sală de întruniri în care îşi organizează activităţile culturale.


Conducere

Forumul German din Craiova este condus de un preşedinte (d-na prof. dr. Adelheit Dăneţ) şi un Consiliu Director format din trei membri: un vicepreşedinte (dl. Hans Werner Konst), un responsabil cu activităţile culturale (dl. Albert Balint) şi un responsabil cu activităţile sociale şi financiare (d-na Ana Popescu Hagen).

Un contabil întocmeşte şi verifică toată activitatea financiar-contabilă, iar un cenzor avizează anual activităţile financiar-contabile.

Fondurile necesare pentru chirie, dotări şi activităţi culturale provin din plata anuală a unei cotizaţii de către membrii Forumului, cât şi din sumele primite de la bugetul de stat.


Numărul de membri:

La înfiinţarea Forumului au fost înscrişi 350 de etnici germani, membri de drept şi 50 de simpatizanţi. Aceştia din urmă erau în mare parte soţi sau soţii ale membrilor de drept.

În urma multor plecări în Germania şi a decesului membrilor vârstnici, în prezent sunt înscrişi 130 membri de drept şi 30 de simpatizanţi.


Activităţi şi realizări:

a. Activităţi culturale:

 • organizarea anuală a unor sărbători tradiţionale, cum ar fi: Paştele, Ziua etnicilor germani, Sfântul Nicolae şi Crăciunul. La aceste sărbători sunt invitate personalităţi din Craiova, cadre didactice, preoţi, studenţi etc. şi sunt prezentate referate, recitaluri, se ascultă muzică tradiţională.
 • activităţi de promovare a limbii şi culturii germane prin: organizarea de cursuri de limba germană pentru tineri, predarea de către membrii Forumului a cursurilor de limba germană la grădiniţa şi şcoala primară romano-catolică “Sfântul Anton” şi la Şcoala Sanitară “Sfântul Iosif”;
 • participarea preşedintelui Forumului, în calitate de responsabil de proiect, la elaborarea şi realizarea a şase proiecte de formare profesională Leonardo da Vinci cu elevii Şcolii Postliceale Teologico- Sanitare Romano-Catolice “Sfântul Iosif” la şcoli similare şi în spitale din Viena şi Graz – Austria. În cadrul acestor proiecte, în fiecare an câte 5 elevi ai şcolii au participat la cursuri de limba germană în ţară şi apoi la un stagiu practic în Austria, timp de o lună, unde au cunoscut
 • obiceiuri germane, unde şi-au însuşit şi mai bine limba germană.
 • sărbătorirea în anul 2003 a 10 ani de la înfiinţarea oficială a Forumului German;
 • participarea membrilor Forumului, la Biblioteca Germană a Universităţii din Craiova, la simpozioane, prezentări de carte, concerte. Această bibliotecă se află sub patronajul Institutului Goethe din Bucureşti.
 • împrumutarea de materiale (cărţi, videocasete etc.) de la Biblioteca Germană a Universităţii din Craiova şi folosirea bibliotecii proprii;
 • participarea la activităţile Forumului Interetnic Dolj;
 • participarea la sărbătorirea Zilei Italiei, organizată de Comunitatea Italiană din Craiova;
 • vizite la muzee cu grupe de membri ai Forumului, cum ar fi Muzeul de Artă şi Muzeul de Istorie, unde există mărturii ale trecutului germanilor din Craiova şi din împrejurimi.
 • participarea la concerte ale Filarmonicii Oltenia şi la spectacolele Teatrului Liric din Craiova, în al căror program existau lucrări ale compozitorilor germani;
 • primirea la sediul Forumului a diferitelor vizite din partea Ambasadei Germaniei din Bucureşti, a reprezentanţilor Forumului Regional din Regiunea Extracarpatică, a deputatului Forumului German în Parlamentul României şi a subsecretarului de stat al Forumului German din cadrul Departamentului pentru Relaţii Interetnice;


b. Activităţi administrative:

 • participarea preşedintelui Forumului la realizarea a două proiecte de finanţare externă, din Germania (Renovabis) şi Austria (Kirche in Not), pentru modernizarea clădirii în care se află sediul Forumului, care au constat în refacerea încălzirii centrale şi înlocuirea întregii tocării a clădirii;
 • realizarea în Craiova a două proiecte finanţate de Asociaţia Transcarpatica;


 c. Activităţi sociale:

 • participarea împreună cu Asociaţia Caritas Craiova la primirea ajutoarelor de la Caritas Graz - Austria (paturi, saltele, mobilă, aşternuturi) şi la distribuirea acestora către spitalele din Craiova;
 • implicarea alături de soldaţii germani în acţiunea de amenajare a cimitirului eroilor germani din cele două războaie mondiale, sub coordonarea Asociaţiei germane de refacere a cimitirelor eroilor;
 • colaborarea cu Crucea Roşie Internaţională pentru distribuirea de medicamente şi efectuarea de consultaţii medicale.


 d. Alte activităţi:

 • participarea a doi membri din Consiliul Director al Forumului ca membri ai Comitetului Director al Asociaţiei Caritas Craiova, sub patronajul căreia funcţionează grădiniţa şi şcoala primară romano-catolică “Sfântul Anton”;
 • implicarea în promovarea candidaturii pentru Camera Deputaţilor a reprezentantului Forumului German şi obţinerea unui mare număr de voturi în judeţul Dolj pentru dl. Ovidiu Ganţ.


Diverse:

Activitatea Forumului German din Craiova a fost recunoscută de Primăria Municipiului Craiova prin acordarea unei diplome.