HomeFilialeFDG Buhusi

Pentru minoritatea germană din Buhuşi, 13 noiembrie 1990 constituie un moment de referinţă. În acea zi a fost convocată în sala de lectură a Bibliotecii Orăşeneşti adunarea cetăţenilor români care aparţin minorităţii germane, în vederea constituirii unei asociaţii purtând numele de FORUMUL DEMOCRAT AL GERMANILOR DIN BUHUŞI. Iniţiatorul acestei acţiuni a fost Albert Geib. S-au prezentat 54 de persoane, dintre care 36 de etnici germani. La întâlnire a participat ca invitat domnul Paul Kappel, preşedintele organizaţiei din Bacău. Acesta a vorbit celor prezenţi despre
scopul şi ţelurile asociaţiei.

A fost ales un comitet format din 7 membri, iar ca preşedinte a fost ales în unanimitate Albert Geib.

Din 1991, membrii asociaţiei s-au întâlnit regulat cu ocazia sărbătorilor importante sau la acţiuni organizate în comun cu Forumul German Bacău.


În anii 1993-1994, trei tineri din Buhuşi împreună cu noul preşedinte al organizatiei, Alfred Geib, au participat în cadrul grupului constituit la Bacău la cursuri de învăţare a limbii germane, organizate la Augsburg de catre Asociaţia germanilor bucovineni (cu sediul în Germania), condusă de dl. Dr. Reinhold Bartha.

În anul 2006, Forumul German Buhuşi a obţinut personalitate juridică, având ca membri fondatori pe Alfred Geib, Siegfried Vorâci şi Elena Vrâncianu.

Întâlnirile membrilor s-au realizat în continuare la Biblioteca Orăşenească, asociaţia neavând un sediu propriu. Între timp, Forumul a fost dotat de la bugetul de stat cu computer, care permite o mai bună legătură cu celelalte organizaţii prin internet, dar şi cu aparatură video (cameră şi aparat foto) pentru înregistrarea momentelor semnificative din activitate.

Numărul membrilor a scăzut la 40, dintre care 28 de etnici care participă cu bucurie la întâlniri, cu toate greutăţile vârstei.

Ne propunem în viitorul apropiat realizarea unui documentar despre minoritatea germană din Buhuşi.